Ziekteverzuim Payroll Company

Geplaatst op 26 January 2012 door (anonymous) in Payroll nieuws
Ziekteverzuim Payroll Company

Je ziek melden bij Payroll Company? Zo doe je dat.

Als je ziek bent, meld je je persoonlijk en voor aanvang van de werkzaamheden (voor 09.00 uur) ziek bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden en bij Payroll Company. Als je tijdens het werk ziek wordt dan meld je dit bij Payroll Company via het telefoonnummer 0591 64 52 69 en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar je werkzaam bent. Niet persoonlijke ziekmeldingen worden niet geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn.

Thuisblijven door ziekte

Payroll Company heeft Acture aangesteld om zorg te dragen voor de verzuimadministratie, claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling dagloon. Een van de medewerkers van Acture zal binnen 24 uur na ziekmelding contact met je opnemen, middels een telefoongesprek of een huisbezoek.

Ook kun je een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Het is belangrijk dat je hiervoor beschikbaar bent. In het geval je een arts dient te bezoeken dan wel passende arbeid verricht bent je verplicht om, totdat het eerste contact met Acture heeft plaatsgevonden, tussen 08.00 en 18.00 uur thuis te blijven om dit contact en/of bezoek mogelijk te maken.

Acture kan je verplichten om nadat het eerste contact heeft plaatsgevonden nog uiterlijk twee weken thuis te blijven. Deze verplichting geldt dan tot 10.00 uur 's ochtends en tussen 12.00 uur en 14.30 uur 's middags. Als je op een ander adres bent, dien je dit direct telefonisch te melden aan de casemanager van Acture.

Als je niet voldoet aan voorgaande bepalingen en niet bereikbaar bent, kan dit gevolgen hebben voor je recht op ziekengeld.

Bereikbaarheid tijdens ziekte

Om snel het recht op ziekengeld te kunnen bepalen en tot uitbetaling van het ziekengeld over te kunnen gaan is inzicht in het ziekteverzuim noodzakelijk. Er zal regelmatig contact zijn met Acture. Het is belangrijk dat je al het mogelijke doet om mee te werken aan het herstel. Ook aan een oproep om bij de bedrijfsarts te komen, dient direct gevolg gegeven te worden.

In verband met de Wet Verbetering Poortwachter is het belangrijk intensief contact en overleg mogelijk te maken.

Contact met een bedrijfsarts

We gaan er altijd vanuit dat je gehoor geeft aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. Als je daar absoluut niet toe in staat bent, of al weer aan het werk bent geeft dit dan uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak door aan de Arbodienst en de casemanager van Acture.

Als je zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt, heeft Acture het recht de door haar gemaakte administratieve kosten bij je in rekening te brengen. Je hebt ook het recht om zelfstandig contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Beter melden

Zodra je beter bent, uiterlijk op de tweede dag van je herstel, dient je dit te melden bij Payroll Company. Je hoeft niet op toestemming te wachten om aan het werk te gaan of om ander werk te zoeken. Het is ook mogelijk dat je gedeeltelijk je werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Voor de overige uren die je dan nog claimt op de Ziektewet, dient je je te houden aan de regels in dit verzuimreglement.

Het ontvangen van ziekengeld

Je hebt 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Wachtdagen zijn niet aan de orde wanneer je binnen een periode van vier weken opnieuw arbeidsongeschikt raakt en er bij de eerste ziekmelding reeds rekening is gehouden met wachtdagen.

Minimaal vier weken na ontvangst van je ziekmelding zal Acture wekelijks het ziekengeld aan je overmaken. De hoogte van je ziekengeld is gebaseerd op je dagloon. Het dagloon wordt bepaald door de gemiddelde verdiensten in één jaar voorafgaand aan de datum van ziekmelding.

Je loongegevens worden verkregen uit de polisadministratie van het UWV. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor je ziekengeld, dienen direct door je gemeld te worden bij de casemanager van Acture. Indien je je niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor je ziekengeld.

Verblijf je in het buitenland?

Indien je tijdens een vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden minimaal dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. Je dient je ziek te melden bij Payroll Company conform de bovenstaande procedure van ziekmelding.

De ziekmelding wordt eerst verwerkt nadat er contact is geweest met Acture over aard en omvang van de ziekte. Je bent beschikbaar voor contact, zowel telefonisch als persoonlijk, volgens de afspraken onder het kopje ‘Thuisblijven door ziekte’.

Bij thuiskomst neem je gelijk telefonisch contact op met de casemanager van Acture. Indien bovenstaande afspraken niet worden nagekomen, kan een sanctie worden opgelegd.

Als je tijdens toch ziekte naar het buitenland wilt, dan dien je dit minimaal twee weken van tevoren bij de Casemanager van Acture te melden. Acture wijst je er nadrukkelijk op dat je je ook tijdens een verblijf in het buitenland dient te houden aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Ziektewet. Vertrek naar het buitenland mag geen belemmering zijn voor herstel.

Deel deze pagina
Tags

Recente artikelen

Voordelen payrolling voor werkgevers bij samenwerking zzp’ers

Voordelen payrolling voor werkgevers bij samenwerking zzp’ers Wet DBA leidt tot meer payrolling onder werkgevers. Door de invoering van de nieuwe wet verwacht tien procent van de ondervraagde werkgevers geen zzp’ers meer zelf in te huren. Zij zien in payrolling een goed alternatief. Lees het complete bericht

Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon gaan op de schop

Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon gaan op de schop Het kabinet heeft besloten om de leeftijdsverlaging van 23 jaar naar 21 jaar in twee stappen uit te laten voeren. Naast het verlagen van het wettelijk minimumloon past het kabinet ook het minimumjeugdloon aan. Het minimumloon voor werknemers van 18 tot 20 jaar gaat omhoog. Deze aanpassing wil het kabinet vanaf 1 juli 2017 in laten gaan. Lees het complete bericht

Payroll Company Twitter

565 mensen volgen ons op Twitter
Volg ons ook

Payroll Company RSS

Lees onze RSS
Abonneer ook op de feed

Wij werken o.a. voor

  • Referentie Greving Transport Hoogeveen Referentie Fonville - payroll schoonmaak Referentie Gemeente Vlagtwedde - payroll overheid Referentie Goedkope Matrassen - Payroll Company Referentie Vos Zand en Grind - payroll industrie
  • Referentie Fors Goedkoper - Payroll autobedrijven Referentie Sport2000 De Jonge Sport Referentie Golfclub de Semslanden - payroll recreatie Referentie Wildkamp - payroll Coevorden Augie Attractieverhuur - payroll Recreatie
  • Referentie Selekt Wonen Ter Veen - payroll Borger Referentie Albert Heijn Appingedam Referentie Finalease - Payroll autobedrijven Referentie Selekt Wonen Ter Veen - Payroll Borger Referentie Augie Attractieverhuur - payroll recreatie
  • Referentie Albert Heijn Appingedam - payroll supermarkten Referentie Hoveniersbedrijf Westerkwartier - payroll hovenier Referentie Wildkamp Coevorden - payrolling zaterdaghulpen Albert Heijn Paterswolde - payroll supermarkt